LISA KUULUTUS

Te pole sisse logitud! Logi sisse või jätkake lisamist ilma kontota!
Sisesta kauba või teenuse nimetus.
Alusta asukoha sisestamist maakonna/linna või valla/linnaosa trükkimisega ning tee seejärel allpool avanevast rippmenüüst sobiv valik.
Lisavalikud
Kasutaja andmed
Paranda lisateenustega oma kuulutuse nähtavust
Kuulutuse pikendamine

Kuulutuse lisamise hind

0.00€
Kuulutus Postimehes

Kuulutus Postimehes

Sinu kuulutus on lisaks Soov.ee keskkonnale tõstetud esile ka Postimees.ee, Neti.ee, Kava.ee ja paljudes testes portaalides.
Nii jõuab sinu kuulutus nädalas vähemalt 600 000 kasutajani ja näidatakse vähemalt 4 000 000 korda.
PS! Kui valid kuulutuse juurde ka Soovi "Tähed", siis on selle teenuse hind seitsmeks päevaks 7€.

 0.00€
Tähed

Tähed

Tähtedega kuulutused on teistest alati eespool.

 0.00€
Galeriid

Galeriid

Nähtav kogu saidi ulatuses. Tavaliselt näeb galeriis olevat kuulutust 50000 inimest päevas.

 0.00€

Summa:

0.00€

Vali makseviis:Vajutades "Lisa kuulutus" nõustun SOOV kasutustingimustega.
Kuulutus on aktiivne 60 päeva.

Palun oodake